Loading...

Choose language:   English | Català | Castellano

Loading

Resum

El Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO-CAOS) de la Universitat Autònoma de Barcelona es dedica a activitats acadèmiques (màsters, doctorats, enginyeries i llicenciatures) i recerca. El personal del departament el componen aproximadament 50 persones.


La Universitat Autònoma de Barcelona està situada a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, 15 Km. de Barcelona) ( Accés a la UAB ).

Activitats de recerca

Les principals activitats de recerca són:

 • Aplicacions paral·leles, algoritmes i tècniques
 • Processament paral·lel
 • Sistema multiprocessador

Activitats de docència

El grup imparteix els següents títols: Enginyeria Informàtica, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes i Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió. D'altra banda és responsable dels cursos de doctorat de l'itinerari Arquitectura d'Ordinadors del doctorat en Informàtica.

Les assignatures són:

 • Fonaments de computadors
 • Estructura de computadors
 • Arquitectura de computadors
 • Sistemes operatius

Les assignatures de doctorat cobreixen els següents temes:

 • Computació paral·lela
 • Programació paral·lela
 • Simulació per computador
 • Sistemes distribuïts
 • Simulació paral·lela i distribuïda
 • Sistemes multimèdia

Notícies breus:

image Francisco Cruz Mencía
Segon accèsit ACIA 2012 (Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial)

Més informació

image Francisco Cruz Mencía
Segon accèsit ACIA 2012 (Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial)

image Lectura Tesi Doctoral Claudia Andreina Rosas Mendoza
Performance Improvement Methodology based on Divisible Load Theory for Data Intensive Applications.

Més informació

image Lectura Tesi Doctoral Claudia Andreina Rosas...
Performance Improvement Methodology based on Divisible Load Theory for Data...

image Lectura Tesi Doctoral Roberto Carlos Solar Gallardo
Particionamiento y Balance de Carga en Simulaciones Distribuidas de Bancos de Peces.

Més informació

image Lectura Tesi Doctoral Roberto Carlos Solar...
Particionamiento y Balance de Carga en Simulaciones Distribuidas de Bancos de...

image Lectura Tesi Doctoral Andrés Cencerrado Barraqué
Methodology for Time Response and Quality Assessment in Natural Hazards Evolution Prediction

Més informació

image Lectura Tesi Doctoral Andrés Cencerrado...
Methodology for Time Response and Quality Assessment in Natural Hazards...

image Concesión de premios extraordinarios
Computación de Altas Prestaciones

Més informació

image Concesión de premios extraordinarios
Computación de Altas Prestaciones

image Doctorado en Computación de Altas Prestaciones
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación y Ciencia

Més informació

image Doctorado en Computación de Altas Prestaciones
Mención hacia la Excelencia por el Ministerio de Educación y Ciencia


rss [valid rss]

universitat autònoma de barcelona

Mencion MEC de calidad 2004
Valid XHTML 1.0 Strict